Hurtigtest endringslogg

Version 2.0.0

 • Automatisk rapportering. Rapportering av kjøring tilbake til HelseCERT er nå opt-ut isteden for opt-in.
  Hvis du ikke vil sende tilbake noe data til HelseCERT så bruker du nå opsjonen --ikkesend eller -i.
  Rapport vil heller ikke sendes når man kjører med dryrun.
 • Ny ldap sjekk, som tar for seg svakheter i policy og konfigurering av ldap.
  Vi vil legge til flere sjekker under denne kategorien i senere versjoner
 • Ny GPP sjekk, som ser etter administratorpassord satt i gruppepolicy.
 • Støtte for FGPP. Utbedret spray funksjonalitet med støtte for Fine Graind Password Policy
 • Utbedret spray funksjonalitet med bedre kontroll av passord og hvilket utvalg brukere brukere som skal sprayes.
 • Kommandoer og opsjoner er fornorsket der det er naturlig.
 • Loggnivåer er endret fra tall til en av [None, Important, Info, Debug, Trace].
 • Trace-logging skrives automatisk til filen 'hurtigtest.log' - for enklere feilsøking
 • Dryrun opsjon '-n' for å unngå operasjoner med sideeffekter. F.eks faktiske innloggingsforsøk.
  Denne opsjonen garanterer ikke at man unngår sideeffekter, men den unngår de mest åpenbare ihvertfall. Bra til å teste.
 • Nedlastningsiden til Hurtigtest er forbedret ved at den håndterer flere feilsituasjoner (feks. feil passord) bedre.

Version 1.1.0

 • En bug gjorde at testen fikk null resultater for AD-domener med tre eller flere ledd (f.eks. test.kommune.no). Denne er nå utbedret.
 • En bug i "kerberoasting"-delen kunne føre til at programmet kræsja. Dette er også utbedret.

Version 1.0.0

 • Første versjon av Hurtigtest med fokus på passord sikkerhet.